מיגרציה חוצה פלטפורמות datatransport engine העתקה ומיגרציה של הנתונים עם ההרשאות:

 • מיגרציה חוצה פלטפורמות datatransport engine
  מיטוב ההרשאות הקיימות והסרה של המיותר
  בניית עץ תיקיות חדש לפי הרשאות אופטימאליות
  מיגרציה אוטומטית ללא הפרעה למשתמשים

 

מיגרציה של הנתונים עם ההרשאות:

 • CIFS / NFS
 • Windows NTFS
 • SharePoint
 • Office 365varonis data transport engine