Datadvantage

//Datadvantage

חבילת מוצרי DatAdvantage של חברת Varonis

מערכת הליבה המודולרית Varonis IDU לניטור מערכות:

 • CIFS / NFS
 • Windows file server
 • Exchange
 • SharePoint
 • Active Directory

varonis datadvantage suite

ממשק משתמש varonis datadvantage suite

תיעוד פעילות משתמשים

מי עשה? מה? מתי?

איסוף וניתוח מידע על כל פעילות המשתמשים מכל המערכות (AD\Exchange\SharePoint\Files server) וריכוזם בממשק אחיד.

יכולת הנפקת דוחות פרטניים עם יכולת שליחה אוטו'

שימוש במידע ואיתור בעלי המידע

איתור פשוט של בעלי המידע Data Owners

 • ניסיונות חדירה לתיקיות רגישות
 • פעילות חריגה של משתמשים
 • זיהוי התקפות

איתור פשוט של בעלי המידע Data Owners

כלי אקטיבי לביצוע ההרשאות מול ה-Active Directory

שיקוף הרשאות וניהולן

מאפשר ניהול ההרשאות ומעקב אחר השימוש בהם

מודול what if – אפשרות לביצוע סימולציה בהרשאות

כלי אקטיבי לביצוע ההרשאות מול ה-Active Directory

התראות בזמן אמת

קבלת התראות בזמן אמת על אירועים חריגים:

 • ניסיונות חדירה לתיקיות רגישות
 • פעילות חריגה של משתמשים
 • פעילות בשעות חריגות

DatAlert

varonis3

ניהול האחסון המרכזי

איתור פשוט על השימוש ועל שטחים שאינם בשימוש

כלי לניתוח גדול בנפחים

סטטיסטיקות

 • ניתוח הפעילות של משתמשים, קבוצות
 • פעילות חריגה של משתמשיםשימוש בתיקיות, שימוש בהרשאות
 • מעקב פעילות באחסון המרכזי Storage

ניתוח סטטיסטי של פעילות משתמשים וקבוצות

delete

איתור אירועים חריגים

איתור פשוט של אירועי מחיקת קבצים ותיקיות

מציאת מיקום התיקייה במקרים של 'גרירה' בטעות

איתור פשוט על השימוש ועל שטחים שאינם בשימוש

כלי לניתוח גדול בנפחים

הצגת פעילות ושימוש במידע

יכולת קבלת הראות בזמן אמת על אירועים כגון:

 • דיווח על ניסיונות חדירה של משתמשים לא מורשים לתיקיות רגישות
 • פעילות חריגה של משתמשים מורשים
 • זיהוי התקפות וניסיונות גישה של לא מורשים

חסימת ניסיונות חדירה של משתמשים לא מורשים לתיקיות רגישות

הנפקת דוחות מפורטים עם יכולת שליחה מתוזמנת

דוחות מפורטים

הנפקת דוחות עם יכולת שליחה מתוזמנת:

 • תבניות מוכנות למגוון דוחות פרטניים
 • עשרות דוחות מובנים בחלוקה ל-15 קטגוריות

מוצרים נוספים מבית Varonis

כלי למיגרציה של שרתי קבצים Data Transfer

מיגרציה חוצה פלטפורמות datatransport engine העתקה ומיגרציה של הנתונים עם ההרשאות: מיטוב ההרשאות הקיימות והסרה של המיותר בניית עץ תיקיות חדש לפי הרשאות אופטימאליות מיגרציה אוטומטית ללא הפרעה למשתמשים   מיגרציה של הנתונים עם ההרשאות: [...]

מערכת ניהול הרשאות עצמאית DataPrivilege

כמה שעות אתה מבלה בחודש במרדף אחר הרשאות מהממונים עליך? מערכת המאפשרת לבעלי המידע עצמם לנהל את ההרשאות לתיקיות שלהם: מתן הרשאות מלאות ללא צורך בגישה ל-Active Directory מתן הרשאות לתקופה קצובה וביטול אוטו בתום [...]

צור קשר לקבלת הצעת מחיר מותאמת אישית

צור קשר