ReZone- מערכת הלבנת קבצים של חברת Re-Sec

חברת  Re-Sec Technologies Ltd.מפתחת את פלטפורמת הגנת התוכנה האירגונית ReZone. המערכת מספקת הגנה מפני התקפות סייבר באופן רב שכבתי ובין [...]